TikTok Popular Videos
yiet_nek - Yiethienthan 🥥🥑 1 month ago
yiet_nek - Yiethienthan 🥥🥑

trứng gà bên Mỹ nó trắng chứ đâu phải giống Việt Nam,mấy thánh ko biết vào phán như đúng rồi😐😐😐

sophiarambula - Soph 1 month ago
sophiarambula - Soph

Okay but that is A LOT of eggs I didn’t realize that there were so many in that recipe

_.briannanana._ - B 1 month ago
_.briannanana._ - B

I tried doing this for my birthday and accidentally put 1/4 cup of salt instead on 1/4 teaspoon

noruah_1379 - نوره. 1 month ago
noruah_1379 - نوره.

المكوناتدقيقبيضبيضبيضبيضبيضبيضبيضبيضبيضبيضحليبزبدهاللوان🌚🌚

useruelshoavn6 - 안검하수 1 month ago
useruelshoavn6 - 안검하수

오타 났다고 써놨는데 자꾸 답글들 다시길래 다시 적어요 ㅋㅋㅋ 저는 이 영상에 있는 방법만 적었다는 거 명심해주세욤밀가루 2컵설탕 1컵달걀 6개 (6개 맞습니다. 맞다구요.)섞기데운 우유 1컵녹인 버터 5덩어리번갈아가며 나눠넣기색소 넣기

Most Popular TikTok Hashtags